ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 แนะนำบุคลากรหน้าเสาธง
ประกาศวันที่ 3 พ.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 58 ครั้ง


วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอนำภาพบรรยากาศการแนะนำบุคลากรหน้าเสาธงมาให้รับชม โดยมี อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวต้อนรับบุคลกรใหม่ทั้งหมด 5 ท่าน

1. Miss Natasha Louise Mann (ครูนาตาชา)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2. นางสาวสลิลทิพย์ ศรีเงิน (ครูนุ๊ก)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. นายศิริชัย ไหมด้วง (ครูติม)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4. นายกฤตนันท์ นวลแก้ว (ครูสาม)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

5. นายศักสุดา แสงมณี (ครูกุ้ง)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันครับ 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล