ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 Back to School
ประกาศวันที่ 2 พ.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 49 ครั้ง


วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เปิดเทอมวันแรกของนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอนำภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงมาให้รับชม โดยมี อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ มากล่าวต้อนรับและชี้แจงข้อมูลและแนวปฎิบัติในการเปิดภาคเรียน 1/2565 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล