ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ให้กับนักเรียนและบุคลากร
ประกาศวันที่ 14 มี.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 110 ครั้ง


วันที่ 14 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนสาธิตฯ ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยนายสมบูรณ์ จุลสุรางค์ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้ความรู้ หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีรวมถึงหลักการอพยพหนีไฟ ซึ่งในการดำเนินโครงการมีการจำลองสถานการณ์ซ้อมการอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดับเพลิง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อเอาตัวรอดเมื่อเจอสถานการณ์จริง

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล