ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 คณะอนุกรรการฯ คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 9 มี.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 76 ครั้ง


วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับ คณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับการพิจารณาเปิดห้องเรียนพิเศษโครงการ วมว. ระยะที่ 3  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ) กล่าวต้อนรับและนำเสนอ " Concept ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ " และถัดมาเป็นการนำเสนอ "โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ" โดย ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ นำเยี่ยมชม อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ (รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ) นำคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมความพร้อมด้านห้องเรียน  1. ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ 2. ห้องดนตรี 3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4. ห้อง S.TSU ICASE STEM Center

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล