ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่ 26 ก.พ. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 56 ครั้ง


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอนำภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนที่จะความเป็นอยู่ของนักเรียนการจับฉลากเลือกห้องเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีมาตรการดูแลนักเรียนผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการส่งผล ATK ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนในวันรายงานตัว ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในการเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล