ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตชมรมกู้ชีพปาริชาต ปีการศึกษา 2564
ประกาศวันที่ 20 ก.พ. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 79 ครั้ง


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตชมรมกู้ชีพปาริชาต ปีการศึกษา 2564 จัดขึ้น ณ ศูนย์กิจกรรมนิสิต ลานวัฒนธรรม และสระน้ำด้านหน้าคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการเข้าร่วมครั้งนี้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้ในเรื่อง การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่อง AED โดยคุณพยอม ธนมี เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตสงขลาและทีมครูฝึก , ฝึกปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีสิ่งอุดตันทางเดินหายใจ โดยคุณ พยอม ธนมี เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตสงขลาและทีมครูฝึก , ฝึกปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำ โดยคุณสมบูรณ์ จุลสุรางค์ นักวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาและทีมครูฝึก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้วิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการให้ยึดหลัก D-M- H -T-T ในการเข้าร่วมตลอดการจัดโครงการ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล