ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นันทนาการ ประจำปี 2565
ประกาศวันที่ 12 ก.พ. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 104 ครั้ง


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 18.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นันทนาการ ประจำปี 2565 ณ โรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ นักเรียนระดับชั้น ม.4 รวมถึงบุคลากรและผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมอาทิเช่น กิจกรรมสันทนาการ วิทยากรโดย นายบัณฑิต ทองสงฆ์  กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมวิ่งเปี้ยวซุปเปอร์แมน , กิจกรรมแข่งกินวิบาก , กิจกรรมตีกอล์ฟคนจน , กิจกรรมลูกโป่งกระต่าย โดยกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนผ่านกระบวนการตรวจ ATK ล่วงหน้ามาทุกคน เพื่อป้องกันและรักษามาตรการการแพร่กระจายการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้สร้างความสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้เป็นอย่างดี ผลตอบรับคือรอยยิ้มทุกกิจกรรมที่แสดงออกมาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นันทนาการ ประจำปี 2565  (12 กุมภาพันธ์ 2565)

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล