ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2565 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตฯ
ประกาศวันที่ 12 ก.พ. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 54 ครั้ง


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2565 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย บุคลากรนักเรียน และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและโรงเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ ตลอดจนสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามนโยบาย “นักเรียนสาธิตเก่ง จิตใจดี และมีความสุข”

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล