ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เยี่ยมชมการเรียนการสอนนักเรียน ม.1
ประกาศวันที่ 10 ก.พ. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 67 ครั้ง


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิชาโครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์ , วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ณ อาคาร MF3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล