ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าเรียนรายวิชาสุนทรียภาพ ในการใช้เครื่องดนตรีจริง
ประกาศวันที่ 8 ก.พ. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 52 ครั้ง


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนรายวิชาสุนทรียภาพ โดยดำเนินการสอนแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มตามความชอบหรือถนัดของนักเรียน คือ 
1.ไวโอลิน 
2.กีต้าร์ 
3.คีย์บอร์ด

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล