ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Strong Together
ประกาศวันที่ 7 ก.พ. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 105 ครั้ง


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมออกกำลังกายภายใต้โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ " Strong Together" เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของนักเรียน นำเต้นโดย นายติณณ สุวรรณคีรี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการออกกำลังกายครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านเชื้อ Covid-19 ให้กับนักเรียนทางหนึ่งด้วย โดยกิจกรรมการออกกำลังกายจะจัดให้มีเป็นประจำทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล