ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 การรายงานตัวเข้าหอพัก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 30 ม.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 146 ครั้ง


วันที่ 30 มกราคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินทางเข้าหอพักในหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนักเรียนจะต้องผ่านกระบวนการการคัดกรอง มีส่งข้อมูลตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกำหนด และสามารถเดินทางมารายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.00 น. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายการแพร่ระบาด COVID-19 กิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนสาธิตฯ อนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถขึ้นไปส่งนักเรียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องผ่านกระบวนการตรวจ ATK และส่งผลตรวจให้กับโรงเรียนก่อนเข้าพื้นที่ นักเรียนสาธิตฯ ผู้หญิงจำนวน 45 คน พักประจำที่หอพักหญิง (อินทนิล 6) และนักเรียนชาย 47 คน จะอยู่ประจำที่หอพักชาย (อินทนิล 2) ในการเข้าหอพักของนักเรียนชั้น ม.1 ในวันนี้ มีครู บุคลลากร และพี่ๆ ระดับชั้น ม.4 คอยอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือน้องๆ ม.1 ในการขนย้ายสิ่งของ และสัมภาระ  สร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล