ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนระดับชั้น ม.4 นำเสนอในรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
ประกาศวันที่ 25 ม.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 71 ครั้ง


วันที่ 25 มกราคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณและรักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พบปะและให้โอวาทนักเรียนระดับชั้น ม.4 ในการเรียน on-site ที่โรงเรียน หลังจากนั้นมีการนำเสนอในรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกการเป็นนักวิทยาศาสตร์วิจัย โดยผ่านกระบวนอ่านและรีวิวผลงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ  และนำเสนอหน้าชั้น นักเรียนที่ผ่านการสัมมนา จะได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางและ ประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการค้นหาความถนัดสำหรับการทำวิจัยในอนาคต อาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ , ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ , ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร , อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว , อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ , ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน , ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล