ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมปฐมนิเทศหอพักนักเรียน ชั้น ม.4
ประกาศวันที่ 23 ม.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 77 ครั้ง


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอนำควันหลงกิจกรรมปฐมนิเทศหอพักนักเรียน ชั้น ม.4 จัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 16.00 - 19.30 น. ณ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมดังกล่าวเป็นการช่วยให้นักเรียนรู้จักกันมากขึ้นและสร้างความสามัคคีและที่สำคัญเป็นการละลายพฤติกรรมจากการมาพบกันครั้งแรกของนักเรียน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล