ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 การรายงานตัวเข้าหอพัก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 23 ม.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 44 ครั้ง


วันที่ 23 มกราคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดินทางเข้าหอพักในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนักเรียนจะต้องผ่านกระบวนการการคัดกรอง ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. นักเรียนที่ผู้มีความเสี่ยงสูง (ใบแดง) จะต้องดำเนินการกักตัวแยก เป็นระยะเวลา 7 วัน ณ ศูนย์กักตัวของมหาวิทยาลัย ส่วนนักเรียนที่มีความเสี่ยงปานกลาง (ใบเหลือง) และความเสี่ยงต่ำ (ใบเขียว) สามารถเข้าพักในหอพักของโรงเรียนสาธิตฯ ได้ โรงเรียนสาธิตฯ อนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถขึ้นไปส่งนักเรียนได้จำนวน 1 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ปกครองผ่านกระบวนการตรวจ ATK มาเรียบร้อยแล้ว นักเรียนสาธิตฯ ที่เป็นผู้หญิง 38 คน จะได้อยู่หอพักหญิง (อินทนิล 6) และนักเรียนชาย 23 คน จะอยู่หอพักชาย (อินทนิล 2) และในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมประชุมผู้ปกครองซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณและในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex โดยมีอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ในการกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและชี้แจ้งผลดำเนินการและกิจกรรมข้อระเบียบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ให้ผู้ปกครองรับทราบ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล