ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 การสอบแข่งขันของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่ 16 ม.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 50 ครั้ง


วันที่ 16 มกราคม 2565 #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอนำภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีผู้เข้าสมัครสอบแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 457 คน การสอบครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยนักเรียนทุกคนผ่านกระบวนการตรวจ ATK มาเรียบร้อยก่อนสอบเป็นเวลา 72 ชั่วโมงและปฎิบัติตามกฎระเบียบการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยสวมแมสตลอดเวลาในการสอบหรือเสร็จจากกิจกรรมต่างๆ นักเรียนทุกคนล้างมือด้วยเจลเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ในการสอบครั้งนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯ จะประกาศผลการสอบให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 31 มกราคม 2565 ทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอส่งกำลังใจให้ผู้สอบทุกคนค่ะ

บรรยากาศวันสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล