ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 แนะแนวโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง
ประกาศวันที่ 14 ธ.ค. 2564     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 72 ครั้ง


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 -16.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมแนะแนวโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง โดยมีคุณครูโรงเรียนสาธิตฯ เข้าให้ข้อมูลแนะแนวศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 ท่านคือ 1. ครูทวีสิน จิระนนทกร 2. ครูวรรณพัชร ชูทอง 3. ครูณัศรุฒน์ หลีหนุด  และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มาเล่าประสบการณ์ความเป็นอยู่ ณ โรงเรียนสาธิตฯ ให้รุ่นน้องรับฟัง คือ นางสาววีรยา ซุ้นซิ่ม ห้อง ม. 4/3 ในการแนะแนวครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 42 คน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล