ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 แนะแนวโรงเรียนสภาราชินี 1 จ.ตรัง
ประกาศวันที่ 2 ธ.ค. 2564     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 48 ครั้ง


วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 09.10-10.40 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมแนะแนวโรงเรียนสภาราชินี 1 จังหวัดตรัง โดยมีคุณครูโรงเรียนสาธิตฯ เข้าให้ข้อมูลแนะแนวศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 ท่านคือ 1.ครูพิชชากร ตะนุสะ 2.ครูวรรณพัชร ชูทอง 3.ครูณัศรุฒน์ หลีหนุด และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มาเล่าประสบการณ์ความเป็นอยู่ ณ โรงเรียนสาธิตฯ ให้รุ่นน้องรับฟัง คือ นางสาวพนัชกร สุวรรณทอง ม.4/1 ในการแนะแนวครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 1 เข้าร่วมทั้งหมด 64 คน เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.3

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล