ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม ยกทีมผู้บริหารร่วมงาน Tea Talk จิบน้ำชาเพื่อสุขภาพกับคณะวสก.
ประกาศวันที่ 13 มิ.ย. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย กรกฎ เพชรทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ประชาสัมพันธ์)
จำนวนการรับชม 10 ครั้ง


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม นำโดย อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล ผู้รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ ผู้รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชา Tea Talk โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีเพื่ออัพเดทข่าวสารจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการทำงานเพื่อปรับใช้ในองค์กรของตัวเอง

"ส.มทษ SMART เก่ง ดี และมีความสุข"

#สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ #satittsu #มหาวิทยาลัยทักษิณ #WeTSU

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล