ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศการทดสอบสมรรถภาพในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระสุนทรียภาพและทักษะชีวิต     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 84 ครั้ง


ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จัดทดสอบสมรรถภาพในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยฐานการทดสอบสมรรถภาพมีดังต่อไปนี้
1. การหาค่าอัตราการเต้นหัวใจขนาดพัก
2. ลุกนั่ง
3. ดันพื้น
4. วิ่งเก็บของ
5. วิ่ง 50 เมตร
6. การไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ โดนการวิ่ง นักเรียนหญิงวิ่ง 800 เมตร และ นักเรียนชายวิ่ง 1,000 เมตร
7. ความอ่อนตัว
8. การหาค่าดัชนีมวลกาย

ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทำการทดสอบสมรรถภาพ การไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล