ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2/2566
ประกาศวันที่ 24 ก.พ. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 61 ครั้ง


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 9:00-18:00 น. ณ ห้อง MF3200 มีนักเรียนนำเสนอโครงงาน ทั้งหมดจำนวน 40 เรื่อง มีครูผู้ดูแลโครงงานจำนวน 9 ท่าน โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์  รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม  ให้เกียรติมารับฟังและให้ข้อเสนอแนะกับโครงงานนักเรียน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล