ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการตรวจคุณภาพอาหาร ความสะอาดของภาชนะ รวมถึงสุขอนามัยของพ่อค้าแม่ค้าและร้านค้าที่จัดจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน
ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 66 ครั้ง


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดการตรวจคุณภาพอาหาร ความสะอาดของภาชนะ รวมถึงสุขอนามัยของพ่อค้าแม่ค้าและร้านค้าที่จัดจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ณ โรงอาหาร 1 , โรงอาหาร 3 , โรงอาหารหอพัก และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์เสาวนีย์ โปษกะบุตร และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและภาชนะต่างๆ ผ่านเครื่องมือที่ได้รับมารตรฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยมเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน คุณภาพอาหารที่ต้องมีความสะอาดความปลอดภัยและเป็นไปตามคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล