ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน S.TSU Science Challenge ปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 12 ก.พ. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 81 ครั้ง


ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน S.TSU Science Challenge เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
     -สอบรอบคัดเลือก การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
     - พิธีเปิดโครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน S.TSU Science Challenge
     - กิจกรรม 3 Minute in Science (3MiS)
     - การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
     - การเสวนาจากรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (นายธวัชชัย เรืองวุฒิ , นายภาณุพงศ์ จันทร์ลาม , นางสาวนภัสกร เหมือนแก้ว)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
     - การแข่งขันวิทยสัประยุทธ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
     - การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย รอบตัดสิน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ตรง ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล