ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการบูรณาการเรียนรู้ ส.มทษ แลนา พาลุยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.)
ประกาศวันที่ 9 ก.พ. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 147 ครั้ง


วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการเรียนรู้ ส.มทษ แลนา พาลุยภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วย 
- กิจกรรมฐานดำนา 
- กิจกรรมฐานการจับปลา 
- กิจกรรมฐานสไลเดอร์ดิน 
- กิจกรรมฐานเรียนรู้วิถีอาหารท้องถิ่น (ซูชิข้าวพื้นบ้าน/แซนวิชไข่ปลา )
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้กระจูด 
- การเรียนรู้ทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนปากประ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วย 
- กิจกรรมฐานการล่องเรือชมระบบนิเวศทะเลน้อย
- กิจกรรมฐานบาริสต้าน้อย
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้การทำข้าวเหนียวหลาม
- กิจกรรมฐานฐานการเรียนรู้การทำสบู่
- กิจกรรมฐานฐานการเรียนผ้ามัดย้อม

โดยมีครูผู้ดูแลควบคุมดังนี้ 
1. นายกฤตนันท์  นวลแก้ว 
2. นางสาวพิมประภา เจ้ยแก้ว
3. นางสาวอรพิน เรืองยิ่ง 
4. นางสาวนุสสรี ขาวเผือก 
5. นางสาวกชกร ชูสุข 
6. นายณัฐพล ศรีเกตุ  (นักศึกษาฝึกสอน )
7. นายศรัณย์ภัทร์ คล้ายคง (นักศึกษาฝึกสอน)
8. นายอัษฎาวุธ ชูเพ็ง ( นักศึกษาฝึกสอน )
9. นางสาวภริตา ข้ามเขต ( นักวิชาการศึกษา )

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม
https://gofile.me/6YNX9/oenlfP6ow

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล