ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีไออี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าพบและหารือผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม
ประกาศวันที่ 2 ก.พ. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 80 ครั้ง


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายบดินทร์ เซนย์วิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีไออี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายวันคอลีฟ มามะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ บริษัท จีไออี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าพบและหารือกับอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้รักษาการแทน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม และบุคลากร เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนในการพัฒนาต่อยอดทางด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ได้ทำการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR จากโครงการ GIE สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 , ม.4 , ม.5 และ ม.6 ภายใต้โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประเทศฟินแลนด์ จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้พบว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยมทำคะแนนได้ดีผ่านเกณฑ์การวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านภาษาไปต่อได้ในอนาคต

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล