ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุมสำรวจความพร้อมครูอาสาสมัครเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2567 ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลี (Korean Education Center : KEC) ประจำประเทศไทย
ประกาศวันที่ 1 ก.พ. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 67 ครั้ง


วันที่ 31 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ ผู้รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม และบุคลากร เข้าร่วมประชุมสำรวจความพร้อมครูอาสาสมัครเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2567 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลี (Korean Education Center : KEC) ประจำประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย โดยโรงเรียนสาธิตฯ แจ้งความประสงค์รับครูอาสาสมัครสอนภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 คน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล