ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42
ประกาศวันที่ 27 ม.ค. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 82 ครั้ง


วันที่ 26-29 มกราคม 2567 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ฝึกภาคสนาม จำนวน 4 วัน ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 โดยในวันแรก รับการฝึกและผ่านการตรวจผมทุกนาย วันที่สอง รับการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ยุทธวิธี การเดินทางไกล การประกอบอาหารในป่า และสร้างสถานการณ์ วันที่สามรับการฝึกยุทธวิธี และการทดสอบกำลังใจในฐานต่างๆ และกิจกรรมสันทนาการ วันสุดท้าย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ควบคุมดูแลนักเรียนโดยครูพิมประภา เจ้ยแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุนทรียภาพและทักษะชีวิต

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล