ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการอบรมปฏิบัติการโปรแกรม Arduino ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
ประกาศวันที่ 13 ม.ค. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 123 ครั้ง


วันที่ 13-14 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการอบรมปฏิบัติการโปรแกรม Arduino ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการโค้ดดิ้ง (Coding) สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และรองรับเทคโนโลยีในอนาคต โดยเป็นการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Simulation และปฎิบัติการ workshop ได้แก่ การวัดระยะทาง  อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  รวมทั้งการนำข้อมูลส่งผ่าน line notify แบบ esp-now , แบบ one-way และแบบ two-way โดยมี นายศุภกร กตาธิการกุล และนายสุเจนต์ พรหมเหมือน นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาตร์และนวัตกรรมดิจิทัล เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล