ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 สภานักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ทำขนมวาฟเฟิลแจกน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ประกาศวันที่ 12 ม.ค. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 64 ครั้ง


วันที่ 12 มกราคม 2567 สภานักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ทำขนมวาฟเฟิลแจกน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุข เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตรงวันวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ “เด็ก” ซึ่งจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ อีกทั้ง กระตุ้นให้เด็กเห็นบทบาทของตนเองรู้จักมีส่วนร่วมในสังคม และบ่มเพาะให้เด็กได้ใช้บทบาทของความ “เป็นเด็ก” ให้เต็มที่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพในกาลข้างหน้า สมกับคำขวัญวันเด็กปีนี้คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล