ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศการเรียนจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศวันที่ 3 ม.ค. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 94 ครั้ง


วันที่ 3 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ขอนำภาพบรรยากาศการเรียนจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบกับปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่องการวัดและวิเคราะห์ปริมาณทางไฟฟ้าของลวดตัวนำและไดโอด สอนโดย อ.ดร.ภรพนา บัวเพชร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล