ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 73 ครั้ง


วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-10.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม Road Show ณ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีนักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 80 คน กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม 6 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน คือ นางสาวธันญ์ขวัญ ด้วงคง นักเรียนศิษย์เก่า จำนวน 5 คน คือ นางสาวกัลยกร คงประสิทธิ์ , นางสาวปลายฝน ทองพูล , นายนิปุณ มาณะแก้ว , นางสาวชุติโชค ณิชากรพงศ์ , นางสาวณัชชา หลินมา โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล 4 คน ประกอบด้วย ครูฟาฏิมะฮ์ ตอฮา , ครูทวีสิน จิระนนทกร , ครูปริญา โต๊ะขวัญ , ครูวรรณพัชร ชูทอง

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล