ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
ประกาศวันที่ 1 ธ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 89 ครั้ง


วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี 2 กิจกรรมคือ การประกวดการ์ดออนไลน์บอกรักพ่อ หรือผู้มีพระคุณ และการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่  ทั้งในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่โรงเรียนสาธิตฯ จัดทุกๆ ปี เพื่อเป็นการเทิดทูน ระลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้ระลึกถึงพระคุณของบิดา หรือบุคคลที่มีพระคุณเปรียบเสมือนบิดา ผู้ดูแล 

กิจกรรมที่ 2 การประกวดการสร้างสรรค์การ์ดออนไลน์ ในหัวข้อบอกรักพ่อหรือบุคคลผู้มีพระคุณ มีผู้ชนะการประกวด แยกเป็นระดับชั้น ม.ต้น ม.ปลาย โดยได้รับมอบเกียรติบัตรจากรักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ ผลรางวัลมีดังนี้

ระดับชั้น ม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เด็กหญิงจันทกร เจ้หนูด้วง  ม. 2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่
นางสาวอวิกา แก้วเนียม ม. 3/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
เด็กหญิงพิชามญธุ์ สมเจริญวัฒนา ม. 2/3

ระดับชั้น ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายคุณาพฤกษ์ ชูทอง ม.4/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่
นางสาวณัฐรดา เม่งช่วย  ม.6/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่
นางสาวรุ่งไพลิน อินทรพันธ์ ม.4/2

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล