ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศวันที่ 2 ธ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 279 ครั้ง


วันที่ 2 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบโควตาความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยการจัดสอบเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านภาษาอังกฤษ และโครงการเพชรทักษิณ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนได้มีการสัมภาษณ์และแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ทั้งนี้โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ต่อไป

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล