ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเรวดีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประกาศวันที่ 1 ธ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 88 ครั้ง


วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-10.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม Road Show ณ โรงเรียนเรวดีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 80 คน กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน คือ นางสาวธันญ์ขวัญ ด้วงคง นักเรียนศิษย์เก่า จำนวน 2 คน คือ เด็กหญิงอัญชิสา ช่วยเมือง , เด็กหญิงณัฐฐานันท์ บุญช่วย โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล 2 คน ประกอบด้วย ครูอนุสรณ์ เขียวทอง , ครูวรรณพัชร ชูทอง

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล