ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 27 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 152 ครั้ง


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย บริเวณหน้าห้องสภานักเรียน โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุก ประกอบด้วย กิจกรรมประกวดกระทงและกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้
ผลการประกวดกระทง ประเภท ความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ห้อง 2/2
รางวัลที่รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ห้อง 4/2
รางวัลที่รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ห้อง 6/1
ผลการประกวดกระทง ประเภท ความสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ห้อง 5/2
รางวัลที่รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ห้อง 6/2
รางวัลที่รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ห้อง 5/1
นอกจากนี้ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม คือ เด็กหญิงภูริชญา เกลี้ยงเมือง (โมบาย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนางนพมาศในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 อีกด้วย

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล