ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา
ประกาศวันที่ 22 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 68 ครั้ง


วันที่ 22 พ.ย. 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม Road Show ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 300 คน กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม 5 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน คือ นางสาวธัญญรัตน์ ครชาตรี , นางสาวชยกร ชูจินดา , นางสาวลลิตภัทร นุ้ยสี , นางสาวสมิตานันท์ เจ๊ะนี , นางสาวภูริตา รัตนบันดาล นักเรียนศิษย์เก่า จำนวน 2 คน คือ นายศุภสัณห์ ไชยชนะ , นางสาวประทุมรัตน์ อ่องหลี โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล 3 คน ประกอบด้วย ครูปริญา โต๊ะขวัญ , ครูพิมประภา เจ้ยแก้ว , ครูวรรณพัชร ชูทอง

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล