ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศวันที่ 21 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 61 ครั้ง


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 -16.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม Road Show ณ โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 120 คน กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม 9 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน คือ นางสาวธัญญรัตน์ ครชาตรี , นางสาวชยกร ชูจินดา , นางสาวลลิตภัทร นุ้ยสี , นางสาวสมิตานันท์ เจ๊ะนี , นางสาวภูริตา รัตนบันดาล  นักเรียนศิษย์เก่า จำนวน 4 คน คือ นางสาวสิริฤดี ลิขิตธำรงกวิน , นายคณพัฒน์ ไกรนรา , นางสาวปวีณ์นุช จันทร์สุข , นายธาดา หนูสุข โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล 3 คน ประกอบด้วย ครูมนฤดี ดำเอี่ยม , ครูศิริชัย ไหมด้วง , ครูกนกณิศา เรืองวุฒิ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล