ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการ AFS Global Citizenship Camp สำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5
ประกาศวันที่ 18 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 166 ครั้ง


วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการ AFS Global Citizenship Camp สำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5 มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 69 คนและบุคลากรเข้าร่วม 7 คน จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
กิจกรรมในวันที่ 1 เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้าน Solf Skills โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรม
- กิจกรรมนันทนาการ (ทำความรู้จักกันระหว่างสายชั้นและร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ)
- กิจกรรมรู้จักตนเอง Who am I?
- กิจกรรมค้นหาและทบทวนตนเอง What’s behind myself?
- กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมของฉัน My culture 
- กิจกรรม D.I.V.E คิดสร้างสรรค์ก่อนตัดสินผู้อื่น
โดยนักเรียนได้ร่วมกันคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำงานเป็นทีมกันอย่างสนุกสนาน 

กิจกรรมในวันที่ 2 เป็นกิจกรรมทางด้านภาษาอังกฤษร่วมกับ English Active Globla Citizens การแก้ปัญหาทางสังคมในยุคปัจจุบัน
- ช่วงเช้า นักเรียนได้การเข้าฐานเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษรวมไปถึงการแต่งประโยคต่างๆ จำนวน 4 ฐาน
- ช่วงบ่าย นักเรียนได้ทำกิจกรรม Role Play เกี่ยวกับปัญหาในสังคมและร่วมกันคิดวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นบทบาทสมมุติ ซึ่งนักเรียน มีความกล้าแสดงออกดีเยี่ยม

สิ่งที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรม
ㆍInterpersonal relationship: ฝึกทักษะสร้างมนุษยสัมพันธ์
ㆍCritical thinking: ฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุและผล
ㆍEmpathy: ฝึกทักษะการเข้าใจผู้อื่น
ㆍCreative thinking: ฝึกวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์
ㆍLeadership skill: ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ
ㆍพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในประเด็น Global issues
 

-สามารถดูและติดตามภาพกิจกรรมและการแสดง Role Play ได้ที่
https://gofile.me/6YNX9/bOIdYNl20

-ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://gofile.me/6YNX9/EG3GyYx5p

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล