ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศวันที่ 17 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 106 ครั้ง


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมให้กำลังใจนักเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีผลการประกวด ดังนี้

รางวัลประกวดนางนพมาศ
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวกัลยกร คงประสิทธิ์ (ใบตอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ ครชาตรี (แพง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายติณณ์ แก้วอ่อน (ติณณ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://gofile.me/6YNX9/qpxwQX3W0

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล