ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 16 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 159 ครั้ง


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมให้กำลังใจนักเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีผลการประกวด ดังนี้

รางวัลประกวดนางนพมาศ
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กหญิงภูริชญา เกลี้ยงเมือง (โมบาย) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงภัทราวดี ไข่ทอง (หยก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงจิรฐา วรากรวรพงศ์ (กุ๊งกิ๊ง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://gofile.me/6YNX9/eSCqtAXYU

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล