ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง
ประกาศวันที่ 17 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 115 ครั้ง


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-09.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม Road Show ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 332 คน กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม 5 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 คน คือ นางสาวณิชานาฏ  ทองอุบล , นางสาวณพสร  ยืนยง , นายณภัชร์ อนุตรพันธุ์ , นายนายพลวรรธน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ , นางสาวธมนวรรณ  หนูเสน นักเรียนศิษย์เก่า จำนวน 3 คน คือ นางสาวธันญ์ขวัญ ด้วงคง , นายภัทระ เดชผล , นายชลันธร นงค์นวล โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน ประกอบด้วย ครูวรรณพัชร ชูทอง , ครูพี่เบนซ์ วทัญญู ชูประจิตต์

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล