ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จ.พัทลุง
ประกาศวันที่ 16 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 145 ครั้ง


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  เวลา 14.30-15.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม Road Show ณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จ.พัทลุง ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 250 คน กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม 7 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน คือ นางสาวธัญญรัตน์ ครชาตรี , นางสาวชยกร ชูจินดา , นางสาวลลิตภัทร นุ้ยสี , นางสาวสมิตานันท์ เจ๊ะนี , นางสาวภูริตา รัตนบันดาล นักเรียนศิษย์เก่า จำนวน 3 คน คือ ด.ญ ปัญญาพร ทองเชิญ , ด.ญ พิชามญชุ์ ถนอมเเจ่ม , ด.ญ สุทัตตา เพชรรัตน์ โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล 2 คน ประกอบด้วย นางสาวพิมประภา เจ้ยแก้ว , Miss Natasha Louise Mann

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล