ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมประดับเข็มสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์
ประกาศวันที่ 13 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 99 ครั้ง


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมประดับเข็มสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นสภานักเรียนรุ่นที่ 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม สภานักเรียนได้รับมอบเข็มจากอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ ติดเครื่องหมายให้กับสภานักเรียน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ของสภานักเรียนที่ผ่านมา 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล