ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ประกาศวันที่ 8 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 161 ครั้ง


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.10-16.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม Road Show ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ซึ่งมีนักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 490 คน กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม 8 คน ประกอบด้วย นางสาวณิชานาฏ  ทองอุบล ,นางสาวณพสร  ยืนยง , นางสาวบุริศร์  ขวัญกลับ , นางสาวปวริศา  ประตูใหญ่ , นางสาวธมนวรรณ  หนูเสน และศิษย์เก่าจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวธัญญารักษ์ แย้มยิ้ม , นางสาวมลฑาทิพย์ เพชรนวล , นายกันตภณ เกลาฉีด โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล 3 คน ประกอบด้วย ครูมนฤดี ดำเอี่ยม , ครูวราลักษณ์ รัฐจักร ,ครูณัฐณิชา วังบุญคง

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล