ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉันทันต์เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศวันที่ 3 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 133 ครั้ง


วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2566 งานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการจัดการแข่งขัน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉันทันต์เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสาธิตฯ มีศักยภาพในด้านกีฬา มีความรู้รักสามัคคีและได้รู้จักกับเพื่อนต่างสถาบัน ผ่านการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ ของโรงเรียนสาธิตจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต

วีดีโอพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" https://fb.watch/o87Dmr-DSO/

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล