ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ประกาศวันที่ 1 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 152 ครั้ง


วันที่ 1 พ.ย. 2566 เวลา 13.30-14.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม Road Show ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 472 คน กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม7 คน ประกอบด้วย น.ส. พิมพ์ลภัส ทองสม น.ส. พลอยวรินทร์ ทองแคล้ว  น.ส.รุ่งไพลิน อินทรพันธ์  น.ส.จิรสุตา แป้นโคตร น.ส.วรนิษฐา ชูเพชร นายธนชาติ แก้วขุนราม และด.ญ.อินทรดา ศรีนวลขาว โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล 3 คน ประกอบด้วยครูมนฤดี ดำเอี่ยม ครูวรรณพัชร ชูทองและครูพิมพ์ประภา  เจ้ยแก้ว

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล