ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 30 ต.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 83 ครั้ง


วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ร่วมกับนิสิตรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม “วิทย์สิ่งแวดล้อม ม.ทักษิณ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง Practice Based Education” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมี ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมคัดแยกขยะ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล