ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม หารือหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ประกาศวันที่ 3 ต.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 133 ครั้ง


วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากร ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม หารือหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ กระตุ้นการเรียนรู้ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และต่อยอดการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอขอบคุณภาพและข่าว: เพจศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล