ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศการนำเสนอแบบ one slide presentation รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประกาศวันที่ 19 ก.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 362 ครั้ง


วันที่ 19 กันยายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ขอนำบรรยากาศการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย 3 บท ให้กับนักเรียน ทั้ง 43 ทีม เป็นการนำเสนอแบบ one slide presentation กำหนดเวลากลุ่มละไม่เกิน 3 นาที

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล