ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม 2023-2024 中文合唱比赛
ประกาศวันที่ 21 ก.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 95 ครั้ง


วันที่ 21 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2023-2024 中文合唱比赛 รายการแข่งขันร้องเพลงประสานเสียงภาษาจีน บทเพลง “mingyue jishiyou 把酒问青天” ในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ในวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้อง MF2200 ที่ผ่านมา โดยนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ภรพนา  บัวเพชร์  รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลแต่ละประเภท https://satit.tsu.ac.th/newspic_detial.php?newsid=289

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล